كنفدراسيون فوتبال آسيا در حال بررسي راي دادگاه عالي ورزش؛

22 03 2007

نوز AFC راي خود را اعلام نكرده است

كنفدراسيون فوتبال آسيا در حال بررسي راي دادگاه عالي ورزش است.

به گزارش ايسنا، پس از اين كه دادگاه عالي ورزش راي به حضور تيم فوتبال استقلال در ليگ قهرمانان آسيا داد، راي CAS به كنفدراسيون فوتبال آسيا اعلام شده است و مسوولان AFC در حال بررسي راي دادگاه عالي ورزش هستند.

كنفدراسيون فوتبال آسيا هنوز تصميم خود را در خصوص راي دادگاه عالي ورزش در رابطه با حضور تيم فوتبال استقلال در ليگ قهرمانان آسيا اعلام نكرده است و اين تصميم‌گيري در مورد اين راي در حال طي كردن مراحل قانوني خود در AFC است.

براي نخستين بار است كه كنفدراسيچون فوتبال آسيا با چنين راي روبرو شده است.

پس از آن كه كنفدراسيون فوتبال آسيا به دليل تاخير در ارسال اسامي بازيكنان تيم استقلال تهران به اين كنفدراسيون، حكم به محروميت اين تيم در ليگ قهرمانان آسيا را صادر كرد، باشگاه استقلال به دادگاه عالي ورزش اعتراض كرد و اين دادگاه حكم به بازگشت استقلال به ليگ قهرمانان داد.

كنفدراسيون فوتبال آسيا بيست روز فرصت دارد كه به اين راي اعتراض كند.