دفاع طبیعی در مقابل گازهای عصبی

13 08 2007

دفاع طبیعی در مقابل گازهای عصبیگروهی از دانشمندان بین المللی در بررسی های خود کشف کردند، آنزیمی که به طور طبیعی در خون حضور دارد، می تواند در مقابل اثرات کشنده گازهای عصبی ایستادگی کند.
نتایج این بررسی ها که درتازه ترین شماره مجله Chemistry & Industry منتشر شده است، نشان می دهد که آنزیم GOT بدن و اندام های حرکتی حیوانات را از صدمات گازهای عصبی محافظت می کند.
بنابراین گزارش ، توانایی حفاظتی آنزیم GOT با توانایی آن درغیرفعال کردن نمک اسید گلوتامید مرتبط است. نمک اسید گلوماتید در سیستم عصبی بدن جانوران به عنوان یک انتقال دهنده عصبی عمل می کند.
هنگامی که یک عصب می میرد، مقدار زیادی از این انتقال دهنده عصبی آزاد می شود و سلولهای عصبی اطراف خود را بیشتر از حالت عادی تحریک می کند.
به گفته این دانشمندان فعالیت این آنزیم در خون می تواند از بسیاری از آسیب های ناشی از جراحات مغزی جلوگیری کند.
خبرگزارى مهر

Home page Main Blog
Arabic Blog Celebtiry news
Video Blog Sports Blog

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: