در هواي توفاني با تلفن‌همراه صحبت نکنيد

13 08 2007


دانشمندان برپايه آخرين مطالعات خود دريافته‌اند، صحبت کردن با تلفن‌همراه هنگام رعد و برق مي‌تواند احتمال انتقال جريان الکتريسيته به فرد و برق گرفتگي را افزايش دهد.
دانشمندان بريتانيايي برپايه نتايج حاصل از مطالعات جديد خود ادعا مي‌کنند، استفاده از تلفن‌همراه به هنگام رعد و برق و هواي توفاني در خارج از فضاهاي بسته مي‌تواند تا اندازه زيادي خطر برق گرفتنگي را براي مردم به همراه داشته باشد.
اين مطالعات که نتايج آن در آخرين شماره نشريه تخخصي پزشکي بريتانيا منتشر شده است نشان مي‌دهد، امروزه محبوبيت تلفن‌همراه نزد جوانان و نوجوانان به ميزان زيادي افزايش يافته است، اما به‌کارگيري اين ابزار در هواي بادي و توفاني موجب شد که يکي از نوجوانان بريتانيايي چندي پيش مورد برق گرفتگي و آسيب ديدگي‌هاي شديد قرار گيرد.
اين محققان بر اين باورند، فلزهايي که در تلفن‌همراه به کار برده شده، به هنگام رعد و برق مي‌تواند به عنوان گيرنده جريان الکتريسيته برق توليدي در آسمان را جذب کند و آن را به بدن فرد انتقال دهد.
اين طور که گفته مي‌شود، مدتي پيش يک دختربچه 15 ساله بريتانيايي زماني که در هواي توفاني در حال صحبت کردن با تلفن‌همراه بود دچار برق گرفتگي شديد شد. او به واسطه برق گرفتگي شديد دچار حمله قلبي شده بود که پس از انتقال به بيمارستان از خطر مرگ جان سالم به در برد.
برق گرفتگي‌هاي شديد که به موجب آن جريان الکتريسيته با توان بالا براي مدت زمان کوتاهي وارد بدن مي‌شود، در بيشتر مواقع خطرات جبران‌ناپذيري را به دنبال دارد

Home page Main Blog
Arabic Blog Celebtiry news
Video Blog Sports Blog

.


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: