جذابيت هاي منحصر به فرد تهران

11 07 2007

در هفته گذشته اعلام شد تهران يکی از ده شهر نامطلوب جهان برای سکونت شناخته شد.
اما تهران جذابيت که های منحصر بفردی هم دارد که در هيچ جای دنيا نظير ندارد ….

 

تهران تنها شهری است که در آن می توانيد
وسط خيابانهای آن نماز بخوانيد،
وسط پارک شام بخوريد، در رستوران به ديدن مانکن های لباس های مدل جديد برويد،
در تاکسی نظرات سياسی تان را بگوييد، در کوه برقصيد، اما برای ملاقات با نامزدتان بايد به يک خانه خلوت برويد
تهران تنها شهری است که در آن
دو نفر روی دوچرخه می نشينند، چهار نفر روی موتورسيکلت می نشينند،
شش نفر توی ماشين می نشينند، ۲۵ نفر توی مينی بوس می نشينند و ۶۰ نفر سوار اتوبوس می شوند
تهران تنها شهری است در دنيا که
پياده ها حتما از وسط خيابان رد می شوند،
اتومبيل ها حتما روی خط عابر پياده توقف می کنند و موتورسيکلت ها حتما از پياده رو عبور می کنند
تهران تنها شهر دنياست که در آن
هميشه همه چراغ ها قرمز است، اما هر کس دوست داشت از آن عبور می کند
در تهران از همه جای ماشين ها صدا در می آيد، جز از ضبط صوت آنها
در تهران هيچ جای زنها معلوم نيست، با اين وجود مردها به همه آن جاهايی که ديده نمی شود هم نگاه می کنند
همه در خيابان ها و پارک ها با صدای بلند با هم حرف می زنند، جز سخنرانان که حق حرف زدن ندارند
تهران تنها شهری است در دنيا که
همه صحنه های فيلمهای بزن بزن را در خيابان های شهر می توانيد ببينيد،
اما تماشای اين فيلمها در سينما ممنوع است
مردم وقتی سوار تاکسی می شوند طرفدار براندازی هستند،
وقتی به مهمانی می روند اصلاح طلب می شوند و وقتی راه پيمايی می کنند
محافظه کارند و وقتی سوار موتورسيکلت می شوند راست افراطی می شوند
رانندگی در تهران مثل سياست ايران است،
هرکسی هر کاری دلش بخواهد می کند، اما همه چيز به کندی پيش می رود
ماشين ها در کوچه های تنگ با سرعت ۷۰ کيلومتر حرکت می کنند،
در خيابانها با سرعت ۲۰ کيلومتر حرکت می کنند و در بزرگراهها پارک می کنند تا راه باز شود
و تهران تنها شهری است در دنيا که
در شمال شهرمردم در سال ۲۰۰۸ ميلادی زندگی می کنند و در جنوب شهر در سال ۷۰ هجری قمری
بله در تهران اختلاف طبقاتي بيداد ميكنه

حقيقت روشنه خودمون رو به اون راه ميزنيم

 

Home page Main Blog
Arabic Blog Celebtiry news
Video Blog Sports Blog

 

 


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: