ازدواج جوانان سند هم خورد اما …!

19 01 2007

ازدواج جوانان سند هم خورد اما …!
مسؤولان به ياد داشته باشند 3 سال از فرصت برنامه باقي مانده است


ازدواج به مثابه يك پديده اجتماعي در بستر پيچيده‌ترين و حساس‌ترين روابط اجتماعي ميان دو جنس مخالف برقرار و به عنوان مقدمه و منشأ خانواده محسوب مي‌شود و يكي از مهمترين پديده‌هاي اجتماعي، زيستي و فرهنگي مربوط به جامعه و انسان است اين درحاليست كه تغييرات اجتماعي بعد از انقلاب صنعتي، منجر به طولاني شدن فرايند جواني كه به تعبير روانشناسان وظيفه اصلي آن جست‌وجوي هويت مستقل و استقلال‌يابي است و در نتيجه تاخيراتي در سن ازدواج شده است.

به گزارش خبرنگار «جوانان» ايسنا امر ازدواج از گذشته تا كنون، دستخوش تحولات كيفي فراواني بوده؛ به گونه‌اي كه امروزه اكثر جوانان انتظار دارند تمام توقعات، نيازها و انتظارات آنها با ازدواج تأمين شود، در حاليكه در نسل قبلي هدف ازدواج بيشتر معطوف به بعد روحي انسانها بوده و از سويي دغدغه انجام ازدواج در بين نسل قبل بيش از نسل كنوني بوده است. بگونه‌اي كه تحقيقات سازمان ملي جوانان نشان مي‌دهد ازدواج در شرايط كنوني به دغدغه پنجم جوانان تبديل شده است و ادامه تحصيل بويژه تحصيلات عاليه براي دختران در اولويت اول قرار دارد كه عمده دليل آن را مي‌توان بدست آوردن منزلت اجتماعي عنوان كرد.

با اين حال، با توجه به اهميت امر ازدواج در اسلام و فرهنگ ايراني، تحولات جامعه هرگز باعث كاسته شدن منزلت ازدواج جوانان نخواهد شد، لذا بايد با بها دادن به اين امر زمينه‌هاي ياس و نااميدي در جوانان را زدود و اين امر در حالي مطرح مي‌شود كه اضطراب انتخاب همسر و تشكيل خانواده براي نسل كنوني، بيش از نسل‌هاي گذشته است؛ چرا كه در گذشته خانواده و جامعه، جوانان را حمايت مي‌كردند، ولي در حال حاضر جوانان كمتر از اين حمايت‌ها برخوردار هستند و آنها بايد خود زندگي‌شان را اداره و در برابر مشكلات ايستادگي كنند.

بنابراين با توجه به اهميت اين امر در فرهنگ جامعه ايراني و لزوم برنامه‌ريزي در اين زمينه و از آنجايي كه ازدواج مسأله‌اي اساسي در زندگي جوانان است و فراهم كردن زمينه‌ ازدواج بموقع براي جوانان و ارايه‌ اطلاعات و آگاهي‌هاي لازم به آنها در اين خصوص، موجب كاهش ناهنجاري‌هاي اجتماعي مي‌شود، سند «ساماندهي ازدواج جوانان در برنامه چهارم توسعه» از سوي سازمان ملي جوانان در تاريخ 30 آبان سال 83 در شوراي عالي جوانان ارايه و تصويب شد.

اين سند متضمن كليات سه برنامه «قبل از ازدواج»، «حين ازدواج» و «بعد از ازدواج» است كه بعد از آن آيين‌نامه اجرايي آن در هيات وزيران تصويب و به دستگاههاي ذيربط ابلاغ شد. از آن زمان تاكنون درحاليكه اين سند در كش و قوس مراحل ابلاغ و … قرار گرفته و در حاضر تقريبا مسكوت باقي مانده است، چندي پيش رييس سازمان ملي جوانان از قرار گرفتن سند ازدواج، در دستور کار ستاد ملي ساماندهي امور جوانان خبر داد.

به گزارش ايسنا حجت‌الاسلام حاج علي اکبري، معاون رييس جمهوري و رييس سازمان ملي جوانان در اين زمينه اعلام كرد: سند ازدواج جوانان در دستور کار دو جلسه قبلي ستاد ملي ساماندهي امور جوانان قرار داشته كه در اين راستا، وظايف دستگاهها را بر اساس اين سند پيگيري مي‌کنيم تا وظايف آنها را در خصوص ازدواج جوانان يادآور شويم.

وي با تأکيد بر اهميت مسأله ازدواج جوانان، درباره فعاليت‌هايي که براي اجرايي شدن سند ازدواج الزامي است، افزود: فرهنگ‌سازي ازدواج از سوي رسانه‌هاي جمعي بسيار مهم است، همچنين ارائه آموزش‌هاي لازم به جوانان در مراحل قبل و بعد از ازدواج نيز از جمله موضوعاتي است که بايد براي اجرايي شدن سند مورد توجه قرار گيرد. علاوه بر اين، قانون تسهيل ازدواج که به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، به قوت اجراي سند کمک مي‌کند، در اين راستا دولت تسهيلات لازم را در قالب صندوق مهرامام رضا(ع) در نظر گرفته و موادي در ارتباط با مسائل فرهنگي و آموزش ازدواج مطرح کرده است. 

اين در حاليست كه مسؤولان بايد به ياد بياورند كه تا پايان برنامه چهارم توسعه تنها سه سال باقي مانده است، بنابراين بايد نه صرفا با شتاب بلكه با سرعت همراه با دقت به برنامه‌هاي اين سند مشغول شوند تا اجرا نشدن آن در آينده، توجيهي همچون عدم اجرايي بودن برخي مواد آن را به همراه نداشته باشد و اين سند كه تدوين آن در برنامه چهارم توسعه، الزامي شده بود، به برنامه پنجم واگذار نشود.

 


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: